Generalforsamling

Referat 2023

 • Mødet åbnes ved Formand Peter Mortensen


 • Maj-Brit Frydkjær vælges som dirigent


 • Beretning aflægges af Formand Peter Mortensen


 • Vilhelm Iversen kåres som årets VK Holbækker


 • Mia Mørk fremlægger det reviderede regnskab Dette godkendes af forsamlingen


 • Det er ikke muligt at fremlægge et budget


 • Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse godkendes af forsamlingen. Senior stiger fra 1000 til 1100 kr. Mix stiger fra 600 til 700 kr. 9 stemmer for. 1 stemmer imod. 2 stemmer ikke


 • Der er ingen indkomne forslag


 • Valg af et bestyrelsesmedlem, for 2 år. På valg er Niels Kjølby (modtager genvalg)
   
 • Valg af et bestyrelsesmedlem, for 2 år. På valg er Lars Krebs (modtager genvalg)


 • Valg af en suppleant til bestyrelsesmedlem, for 2 år. På valg er Hanne Fjordgaard (modtager genvalg)


 • Valg af en Revisor suppleant, for 2 år. På valg er Hanne Fjordgaard (modtager genvalg)


 • Eventuelt 

 

På bestyrelsens vegne

Lars Krebs

 

 

Mødet afholdtes i Foreningshuset Bispehøjen 2 - 4300 Holbæk. Tirsdag den 25. april 2023 - klokken 18.00